Xuất khẩu Lao động

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn 24/24 skype yahoo

Điện thoại : Tổng đài: 19006810
Tư vấn Du học & Lao động:
0986.663.584

tuyendung@thongtinvieclam.com.vn

Họ đã đạt được công việc mơ ước của mình như thế nào ?

Mới đầu khi đăng ký đi du học Nhật Bản em rất lo sẽ không có việc làm thêm nhưng sau khi được công ty tư vấn và cam kết em đã yên tâm hơn. Mới sang được 10 ngày em đã có việc làm, thu nhập của em 17 man / tháng. Cảm ơn các anh chị ở tổng đài 19006810 đã tận tình giúp đỡ!

Hồ Thị Nhi - QB

Tôi đã tìm được công việc như ý sau khi nhận được những ý kiến tư vấn thị trường của tổng đài 19006810, tôi vô cùng biết ơn thongtinvieclam.com.vn đã giúp tôi tạo dựng việc làm ổn định.

Nguyễn Minh Đức - HT

Việc làm mới nhất

Danh sách công việc nước ngoài

[ Xem thêm >> ]

Xuất khẩu lao động Tin tức Du học Du lịch Visa Hướng nghiệp

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Xuyên Hồ - Địa Điểm: Cao Hùng Tuyển Số Lượng 15 Nam

26/08/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Xuyên Hồ - Địa Điểm: Cao Hùng Tuyển Số Lượng 15 Nam

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Xuyên Hồ - Địa Điểm: Cao Hùng Tuyển Số Lượng 15 Nam - Sản Xuất Thanh trượt - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thị Bá , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Kính Áp Tròng Đeo Mắt

22/07/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thị Bá , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Kính Áp Tròng Đeo Mắt

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thị Bá , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Kính Áp Tròng Đeo Mắt - Tuyển Trực Tiếp 27/07/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bình Vinh , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 15 Nữ: Sản Xuất Bánh Mỳ, Đồ Ăn Nhanh

17/07/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bình Vinh , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 15 Nữ: Sản Xuất Bánh Mỳ, Đồ Ăn Nhanh

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bình Vinh , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 15 Nữ: Sản Xuất Bánh Mỳ, Đồ Ăn Nhanh - Tuyển Trực Tiếp 26/07/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Hệ Thống Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Điện Tử

29/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Hệ Thống Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Hệ Thống Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngải Tấn , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

25/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngải Tấn , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngải Tấn , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 29/06/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thanh Quang , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

24/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thanh Quang , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thanh Quang , Địa Điểm : Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 12 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 26/06/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy KenMec, Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 63 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

23/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy KenMec, Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 63 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy KenMec, Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 63 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 28/6/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Đại Vũ Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Máy Tập Thể Dục

22/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Đại Vũ Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Máy Tập Thể Dục

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Đại Vũ Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 10 Nam - Sản Xuất Máy Tập Thể Dục - Tuyển Trực Tiếp Ngày 06/07/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Kỳ Hồng , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

17/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Kỳ Hồng , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Kỳ Hồng , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 1/7/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Thi Tân Địa Điểm: Chương Hóa Tuyển Số Lượng 2 Nữ - Sản Xuất Vải

11/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Thi Tân Địa Điểm: Chương Hóa Tuyển Số Lượng 2 Nữ - Sản Xuất Vải

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Thi Tân Địa Điểm: Chương Hóa Tuyển Số Lượng 2 Nữ - Sản Xuất Vải - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Liên Hòa Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Sản Xuất Thiết Bị Y Tế

11/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Liên Hòa Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Sản Xuất Thiết Bị Y Tế

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Liên Hòa Địa Điểm: Đài Bắc Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Sản Xuất Thiết Bị Y Tế - Tuyển Trực Tiếp Ngày 13/06/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Giai Dụ Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc Tuyển Số Lượng 7 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Máy Tính

09/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Giai Dụ Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc Tuyển Số Lượng 7 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Máy Tính

Xuất Khẩu Lao Động Đi Đài Loan :Nhà Máy Giai Dụ Địa Điểm: Đào Viên Đài Bắc Tuyển Số Lượng 7 Nữ - Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử Máy Tính - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Cự Đại Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 40 Nam - Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp,Xe Đạp Điện

08/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Cự Đại Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 40 Nam - Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp,Xe Đạp Điện

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Đài Loan :Nhà Máy Cự Đại Địa Điểm: Đài Trung Tuyển Số Lượng 40 Nam - Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp,Xe Đạp Điện - Tuyển Trực Tiếp Ngày 23/06/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nhân Bảo , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 50 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

02/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nhân Bảo , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 50 Nữ: Sản Xuất Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nhân Bảo , Địa Điểm : Đào Viên - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 50 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 9/6/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Quán Tây , Địa Điểm :Nghi Lan - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử, Điện Quang

01/06/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Quán Tây , Địa Điểm :Nghi Lan - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử, Điện Quang

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Quán Tây , Địa Điểm :Nghi Lan - Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 18 Nữ: Sản Xuất Điện Tử, Điện Quang - Tuyển Trực Tiếp 3/6/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nghiên Dương , Địa Điểm – Tân Băc, Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử -

29/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nghiên Dương , Địa Điểm – Tân Băc, Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử -

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nghiên Dương , Địa Điểm – Tân Băc, Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Điện Tử - Tuyển Trực Tiếp 8/6/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Đồng Thái , Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

28/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Đồng Thái , Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Đồng Thái , Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Tại Đài Loan :Nhà Máy Khôn Thành Địa Điểm: Đài Nam Tuyển Số Lượng 4 Nam - Sản Xuất Mũ Bảo Hiểm

28/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Tại Đài Loan :Nhà Máy Khôn Thành Địa Điểm: Đài Nam Tuyển Số Lượng 4 Nam - Sản Xuất Mũ Bảo Hiểm

Xuất Khẩu Lao Động Đi Làm Việc Tại Đài Loan :Nhà Máy Khôn Thành Địa Điểm: Đài Nam Tuyển Số Lượng 4 Nam - Sản Xuất Mũ Bảo Hiểm - Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy kinh Thụy . Địa Điểm: Miêu Luật - Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 20 Nam:Thao Tác Máy ,Tiện CNC

27/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy kinh Thụy . Địa Điểm: Miêu Luật - Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 20 Nam:Thao Tác Máy ,Tiện CNC

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy kinh Thụy . Địa Điểm: Miêu Luật - Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 20 Nam:Thao Tác Máy ,Tiện CNC .Tuyển Trực Tiếp Ngày 01/06/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngọc Tinh, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Quang Học Đèn Led

26/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngọc Tinh, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Quang Học Đèn Led

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngọc Tinh, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30 Nữ: Sản Xuất Quang Học Đèn Led - Tuyển Trực Tiếp Ngày 8/6/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hân Hàn, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Máy Vi Tính Các Loại

26/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hân Hàn, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Máy Vi Tính Các Loại

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hân Hàn, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ: Sản Xuất Máy Vi Tính Các Loại - Tuyển Trực Tiếp Ngày 27/5/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thái Lập Phú, Địa Điểm Cao Hùng: Chế Biến Các Loại Thịt Và Xúc Xích

25/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thái Lập Phú, Địa Điểm Cao Hùng: Chế Biến Các Loại Thịt Và Xúc Xích

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Thái Lập Phú, Địa Điểm Cao Hùng: Chế Biến Các Loại Thịt Và Xúc Xích - Tuyển Số Lượng 2 Nam: Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hoa Mỹ, Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Kính Mắt

18/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hoa Mỹ, Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Kính Mắt

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Hoa Mỹ, Địa Điểm Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ: Sản Xuất Kính Mắt - Tuyển Trực Tiếp Ngày 21/5/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Sơn Minh, Địa Điểm Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 15 Nam

15/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Sơn Minh, Địa Điểm Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 15 Nam

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Sơn Minh, Địa Điểm Đài Bắc: Tuyển Số Lượng 15 Nam: Tuyển Trực Tiếp Ngày 28/05/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nguyên Hữu, Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp

11/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nguyên Hữu, Sản Xuất Linh Kiện Xe Đạp

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Nguyên Hữu, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 5 Nam: Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngân Thái, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30Nam

05/05/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngân Thái, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30Nam

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Ngân Thái, Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 30Nam: Tuyển Trực Tiếp 15/5/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí

23/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Bát Hợp Phong, Địa Điểm Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 4 Nam: Sản Xuất Linh Kiện Cơ Khí Tuyển Form

Xem thêm »

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện - Làm Thêm Cực Nhiều

21/04/2015

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện - Làm Thêm Cực Nhiều

Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan :Nhà Máy Trung Hoa- Địa Điểm Đài Trung : Tuyển Số Lượng 27 Nam: Sản Xuất Dây Cáp Điện Tuyển Trực Tiếp Ngày 24/04/2015

Xem thêm »

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

17/04/2015

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

Xuất Khẩu Đài Loan: Giúp Việc Gia Đình : Tuyển Số Lượng 100 Nữ: Tuyển Liên Tục

Xem thêm »

Công ty Avima cần tuyển 50 lao động thợ xây làm việc tại Angola - Đơn hàng đã trình cục quản lý lao động ngoài nước.

11/02/2015

Công ty Avima cần tuyển 50 lao động thợ xây làm việc tại Angola - Đơn hàng đã trình cục quản lý lao động ngoài nước.

Công ty Avima là đơn vị uy tín chuyên thi công, thiết kế công trình cho các dự án lớn của Bộ xây dựng và Bộ quốc phòng Angola. Hiện đang có nhu cầu tuyển gấp 50 công nhân thợ…

Xem thêm »

Singapore - Tuyển Nam quản lý Nhà hàng, Khách sạn. Lương 2200 SGD

19/09/2014

Singapore - Tuyển Nam quản lý Nhà hàng, Khách sạn. Lương 2200 SGD

Làm Quản lý nhà hàng, Khách sạn. Yêu cầu giỏi Tiếng Anh. Có kinh nghiệm quản lý Nhà hàng, khách sạn ... Lương: 2.200 SGD

Xem thêm »

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng

15/08/2014

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng

Nhà Máy Sỹ Lâm – Đài Bắc : Tuyển Trực Tiếp 20 Nữ - Sản Xuất Nhựa: Lắp Ráp , Đóng Gói, Kiểm Tra Hàng (Đơn Hàng Cực Tốt )

Xem thêm »

Nhà Máy Tuấn Dương – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ Sản Xuất Bóng Đèn

14/08/2014

Nhà Máy Tuấn Dương – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ Sản Xuất Bóng Đèn

Nhà Máy Tuấn Dương – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 10 Nữ Sản Xuất Bóng Đèn

Xem thêm »

Nhà Máy Khoa Dât – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 135 Nữ - Tuyển Trực Tiếp :Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm

07/08/2014

Nhà Máy Khoa Dât – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 135 Nữ - Tuyển Trực Tiếp :Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm

Nhà Máy Khoa Dât – Đài Nam : Tuyển Số Lượng 135 Nữ - Tuyển Trực Tiếp :Nhà Máy Sản Xuất Mỹ Phẩm

Xem thêm »

Nhà Máy Tân Hán – Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Gửi Form Sản Xuất Linh Kiện Máy Vi Tính

06/08/2014

Nhà Máy Tân Hán – Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Gửi Form Sản Xuất Linh Kiện Máy Vi Tính

Nhà Máy Tân Hán – Đài Bắc : Tuyển Số Lượng 20 Nữ - Gửi Form Sản Xuất Linh Kiện Máy Vi Tính

Xem thêm »

Nhà Máy Lâm Thượng Hàn – Cao Hùng : Số Lượng 25 Nam Làm Gia Công Sản Xuất Kính An Toàn Dùng Cho Ô Tô Làm Thêm 5-6h /ngày

01/08/2014

Nhà Máy Lâm Thượng Hàn – Cao Hùng : Số Lượng 25 Nam Làm Gia Công Sản Xuất Kính An Toàn Dùng Cho Ô Tô Làm Thêm 5-6h /ngày

Nhà Máy Lâm Thượng Hàn – Cao Hùng : Số Lượng 25 Nam Làm Gia Công Sản Xuất Kính An Toàn Dùng Cho Ô Tô _Nhà Máy Sản Xuất Kính Lớn Nhất Tại Đài Loan . Làm Thêm 5-6h /ngày

Xem thêm »

Nhà Máy : Ủy Nghiêm – Đài Trung Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Cơ Khí

28/07/2014

Nhà Máy : Ủy Nghiêm – Đài Trung Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Cơ Khí

Nhà Máy : Ủy Nghiêm – Đài Trung Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Cơ Khí

Xem thêm »

Nhà Máy : Hoàn Doanh – Đài Nam Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Sản Xuất kim Loại

28/07/2014

Nhà Máy : Hoàn Doanh – Đài Nam Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Sản Xuất kim Loại

Nhà Máy : Hoàn Doanh – Đài Nam Tuyển Qua Form : Đơn Hàng Sản Xuất kim Loại

Xem thêm »

Nhà Máy Phú Cương– Tân Bắc - Đài Bắc : Số Lượng 4 Nữ Làm Sản Xuất Sản Phẩm Nhựa Gửi Form

25/07/2014

Nhà Máy Phú Cương– Tân Bắc - Đài Bắc : Số Lượng 4 Nữ Làm Sản Xuất Sản Phẩm Nhựa Gửi Form

Nhà Máy Phú Cương– Tân Bắc - Đài Bắc : Số Lượng 4 Nữ Làm Sản Xuất Sản Phẩm Nhựa Gửi Form

Xem thêm »

Nhà Máy : Kim Mã – Đài Bắc. Tuyển Trực Tiếp Đơn Hàng Thực Phẩm Cơm Hộp

22/07/2014

Nhà Máy : Kim Mã – Đài Bắc. Tuyển Trực Tiếp Đơn Hàng Thực Phẩm Cơm Hộp

Nhà Máy : Kim Mã – Đài Bắc. Tuyển Trực Tiếp Đơn Hàng Thực Phẩm Cơm Hộp

Xem thêm »

Tin tức mới nhấtRao vặt VIP

Khảo sát ý kiến

Bạn quan tâm tới thị trường lao động nào nhất?
 • Nhật Bản (Japan)
 • Hàn Quốc (Korea)
 • Angola
 • Đài Loan (Taiwan)
 • Thị trường khác (Other)

Tỷ giáGiờ thế giới

 Giá vàng
Đơn vị tính: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
(Nguồn: )
 Tỷ giá
(Nguồn: )

Thống kê truy cập

 • Đang online :44
 • Trong ngày :4178
 • Online hôm qua :23554
 • Trong tháng :93200
 • Tổng số truy cập :1003082
website statistics